Để kỷ niệm những “ngày tháng không quên” bị ở trong nhà theo lịnh cấm cung, một người mẹ tại Bhopal bên Ấn Độ đã đặt tên cho đứa con trai của mình vừa hạ sinh trong tháng Tư vừa qua là… “Lockdown”.  Người mẹ bảo con trai sinh trong thời gian “Lockdown” nên đặt tên là “Lockdown” là… quá đúng. Người chồng đi xa hơn khi “triết lý” cùng báo chí rằng, “Lockdown chính là cốt lõi của việc chống lại dịch bịnh, nó có ý nghĩa rất lớn với nhân loại nên cái tên này cũng rất ý nghĩa”. Không biết có ai đặt tên con là Nguyễn văn… Lockdown không? Ý nghĩa lắm đó.