Tai nạn mà các nhân viên bưu điện thường gặp và được huấn luyện để đối phó là tránh bị chó cắn khi phải bỏ thư ở những khu phải đi bộ. Nay tại Manfield bên Anh lại có thêm chuyện… ngỗng cắn. Anh Steve Hinds bỏ thư tại một nhà có nuôi ngỗng và thường thả rông trước nhà mà anh luôn bị tấn công, rượt chạy có cờ khi đến phát thư. Đến độ anh phải thông báo chủ nhà là nhốt ngỗng lại bằng không anh sẽ không phát thư. Phải mà bên Việt Nam thì cho chúng thành ngỗng quay rồi.