Bệnh xá Kindt Clinics tại Amsterdam, Hòa Lan chuyên chữa trị các chứng bịnh hồi hộp, sợ hãi, lo âu vừa thông báo tìm nhân viên biết… ói tự nhiên, thay thế cho nhân viên cũ chuẩn bị về hưu. Nhiệm vụ công việc này là giúp cho các bệnh nhân có nỗi sợ bị ói, không biết có phải để ói trước làm mẫu hay không. Tuy nhiên nhà tâm lý học Maartje Kroese, người đăng thông báo tìm người này, cho biết ông nhận hồ sơ xin việc nhiều hơn dự định. Không biết ông nhận ai khi có mấy ai có kinh nghiệm ghi trong hồ sơ?