Austin Bristoe tại Indiana vì quá giận khi chiếc xe của anh cứ bị ăn trộm cạy cửa hoặc đập kính xe “chôm” đồ nên đốt luôn xe của mình. Khi cảnh sát thăm hỏi, Austin khai là đốt xe để bọn trộm thất nghiệp. Austin bị bắt, cảnh sát còn phát hiện thêm là anh ta đang “phê” thuốc. Chưa rõ anh bị kết tội “phê” thuốc hay trút nỗi bực bội không nhằm chỗ.