Người mắc chứng mộng du có thể đi lại, ăn uống, ra đường… nửa khuya mà không hề biết mình đang làm gì. Kelly Knipes bên Anh có phần khác hơn. Mỗi khi mộng du thì Kelly vào mạng mua sắm, mua bất cứ thứ linh tinh gì và đến nay đang mang nợ khoảng $3,800. Kelly bảo thẻ tín dụng đã cài sẵn trong điện thoại và cứ vậy mà … bấm.