Nhiều phụ huynh thường tham gia vào các hoạt động trường lớp với con cái nhưng cách một bà mẹ “tham gia” với con gái tại trường Arlington High School bên New York xem ra thái quá. Bà (X) đến trường để cổ vũ cho con gái mình… đánh bạn, đứng bên ngoài văng tục, kích động con mình. Hiệu trưởng trường tuyên bố cả hai mẹ con sẽ gánh chịu hậu quả về vụ này. Gắn bó với con đến vậy là cùng.