Mike Hall bên Anh làm việc ở xa và nghe hàng xóm báo tin có người đã dọn vào nhà ông nên liền vội vàng trở về. Về nhà mới hay nhà đã có chủ nhân mới. Té ra đã có người giả mạo hồ sơ nhân thân, giấy tờ để bán nhà của ông. Cảnh sát được báo để đến giải quyết nhưng bảo rằng đó là vấn đề dân sự, cần luật sư giải quyết chứ không phải họ. Tạm thời trong khi sự vụ đang được giải quyết thì xem như Mike Hall đã mất nhà rất… hợp pháp.