Hàng xóm của Carla Louise bên Anh đã phát hiện trong sân vườn của cô có một gói to tựa như một thi thể lòi chân ra ngoài và được quấn chặt bằng bao rác nên đã báo cho sở cảnh sát. Khi 7 cảnh sát đến nhà Carla điều tra và yêu cầu Carla mở gói hàng này ra thì quả nhiên, đúng là một xác người. Nhưng đó là thi thể giả, đồ trang trí cho mùa lễ ma Halloween mà Carla không đem cất vào kho. Làm hết hồn.