Elizabeth Leon tại Florida được mướn để trông coi một em nhỏ 4 tuổi đến 12 giờ đêm. Đến 11:14 p.m. người mẹ nhắn Elizabeth bà đang trên đường về thì được Elizabeth cho biết mới rời khỏi nhà vì … xe Uber đến sớm và tính tiền $168. Khi người mẹ về nhà và coi lại máy thu hình thì Elizabeth rời khỏi nhà từ lúc 9:45 P.M. Elizabeth bị bắt vì tội bỏ lơ trẻ nhỏ, vào khám chắc không phải muốn ra về lúc nào cũng được