Dân gian ta bảo “ngựa quen đường cũ” chứ thật ra cần gì ngựa, người cũng vậy chớ khác chi đâu. Khi một tù phạm tại nhà tù Sherburne County Jail tại Minnesota vừa mãn án tù và bước ra trại giam thì đã “tiện tay” lấy luôn cả túi đồ ăn giao tới cho người nhân viên cải huấn tại đây. Khi yêu cầu trả lại tiền thì phạm nhân này biểu rằng, “tưởng của người nhà gởi… thăm nuôi”. Biết sao giờ với kẻ “quen đường cũ”, cảnh sát cho giấy ghi tội ăn cắp chớ sao.