Năm mới thế nào cũng có lắm người quỳ khấn, “Con quỳ lạy Chúa trên trời, cho con trúng số con thôi đi cày”. Không như cả làng Sodeto bên Tây Ban Nha. Cách đây 8 năm, cả làng gồm 70 gia đình đã hùn tiền mua vé số cuối năm và may mắn trúng giải độc đắc là 120 triệu Euro, tức hơn 130 triệu đô la. Sau nhiều năm quay lại ngôi làng này để làm phóng sự thì mọi chuyện “vũ như cẩn”, tức vẫn như cũ, không hề thay đổi. Mọi người không ai dọn đi xa, vẫn thức hôm dậy sớm làm việc cần mẫn, vẫn lái xe cũ và hòa ái, không có tranh chấp, ly dị gì. Và hổng ai mua Lét-xợt (Lexus) như ta.