Jose Luis Callisaya Diaz bên Bolivia có biệt danh là El Arana, tức Người Nhện trong tiếng Tây Ban Nha. Jose đang bị tù và tìm cách vượt ngục. Thay vì đủ dây, leo tường như Người Nhện thì Jose giả làm cừu, trộm được bộ lông cừu và mang vào để đường hoàng đi ra. Ý tưởng thì hay, nhưng diễn chưa tới, nên Diaz tiếp tục được nuôi cơm miễn phí.