Ăn mặn cũng nguy hiểm như ăn ngọt, vì không cao máu cũng cao đường. Chỉ có sơn dương là khoái ăn mặn mà không biết có bị cao máu hay không. Công viên quốc gia Jasper bên Canada vừa gắn bảng điện cảnh báo du khách đừng để sơn dương… liếm xe. Khi du khách dừng xe chụp hình bên đường, nhiều chú sơn dương ra… liếm xe vì muối chống tuyết trên đường văng lên xe, là sơn dương rất thích nên thấy xe đang chạy là lao ra nên rất dễ đi… bán muối. Cuối cùng thì ăn mặn cách nào cũng dễ đi bán muối.