Elvis Presley được gọi là “Vua” (nhạc rock), xem ra anh còn nổi tiếng hơn nhiều nhà vua thứ thiệt. Bởi có vô số nhà vua không ai biết hay còn nhớ đến, chỉ có “Vua Presley” là sống lâu, cứ mở radio là nghe nhạc của vua. Chẳng những vậy, người thợ hớt tóc cho anh là Homer Gilleland còn giữ lại được ít tóc của “vua”, vừa rồi tặng cho một người bạn đem đấu giá, bán được $72,500.