Năm 19 tuổi, Brian Robson nghe theo bạn bè đã từ Anh bay sang Úc để làm đường xe lửa. Vất vả, không kham nổi công việc nên Brian muốn quay về lại nhưng không có tiền mua vé, anh đành đi… chui, nhờ bạn bè bỏ vào một thùng gỗ để gởi về nước. Ngồi bó gối trong thùng gỗ, lộn đầu ngược xuôi theo việc chuyển hàng, đến phi trường Los Angeles thì ông bị phát hiện và đưa vào bịnh viện. Sau đó được cho lên phi cơ về Anh. Hơn 60 năm sau, đã cuối đời nên Brian thông báo liên lạc tìm lại bạn cũ đã giúp ông hồi hương.