Ghiền có nhiều điều, nhiều thứ, ví dụ như ghiền rượu, thuốc lá, cờ bạc… Nay qua sô truyền hình thực tế  “Addicted to Marriage” trên đài truyền hình TLC, người ta mới biết thêm cả chuyện… ghiền cưới. Sô này tụ họp những người đã từng cưới vợ hay chồng nhiều lần, trong đó một quý bà tham gia đã thú nhận bà ghiền cưới đến độ đã lấy chồng 13 lần với 11 người chồng và vẫn còn ý định tiếp tục. Bà bảo có hai người chồng dễ thương nên bà… cưới hai lần.