“Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa Đông mây vẫn hay đi về…”. Nhạc thì ví von vậy chứ ở ngoài thì đợt lạnh buốt vừa qua mới đúng là băng giá, lạnh tái tê (không mấy đê mê). Vậy mà tại Minnesota lại có khoảng 200 người rủ ra sông câu cá trên băng. Câu trên băng thì cũng vui, nhưng đang câu thì tảng băng bị nứt, các tay câu nổi lềnh bềnh trên sông. Rất may các nhân viên cứu hộ đã đưa tất cả vào bờ an toàn.