Thỉnh thoảng máy điện toán bị “đứng máy” thì chỉ cần khởi động là êm xuôi. Còn đang đi xe điện mà bị đứng máy thì sao? Chắc cũng hú hồn. New York vừa bị “đứng máy” không chỉ một mà đến 80 xe điện cùng lúc, có hàng trăm hành khách bị kẹt giữa các trạm trong đường hầm. Té ra có ai đó đã ngắt nguồn điện khẩn cấp làm hệ thống tàu điện tê liệt, xe thì đứng máy còn hành khách thì đứng tim. Thống Đốc New York phải trấn an là lần đầu như lần cuối.