Lái xe dưới ảnh hưởng của bia rượu hay chất kích thích được gọi là DUI (Driving Under the Influence), nếu gặp phải cảnh sát coi bộ hổng mấy vui. Vậy mà một tổ chức bảo vệ thú vật tại vùng Normandy bên Pháp vừa kêu gọi người dân và tài xế trong vùng nên thông cảm với các “tài xế DUI”. Đó là những chú nai ăn các hoa cỏ mùa Xuân và chúng lên men trong dạ dày, có thể làm chúng bị… say, mất các phản xạ thông thường khi băng ngang đường. Lúc này DUI nên được hiểu là Deers Under the Influence.