Tiệm tạp hóa Augie’s Grocery Deli tại Jersey City, New Jersey bị đám cướp cạn tấn công đến ba lần trong vòng một tuần, không chỉ lấy tiền bạc, hàng hóa mà còn đánh cả chủ tiệm. Con trai chủ tiệm vốn là một cảnh sát viên trong thành phố đã cùng với một cảnh sát khác đến phục sẵn trong tiệm chờ băng cướp đến lần thứ tư. Quả y như vậy, chỉ ba ngày sau là đám cướp lại đến, chưa kịp ra tay đã bị túm gọn.