David Lassiter tại Pennsylvania đã nghiêm chỉnh đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 11 này, xứng đáng là công dân gương mẫu. Tuy nhiên vì để quên bóp tiền trên bàn bầu cử nên khi quay lại thì bóp vẫn còn nhưng tờ 100 đô (vợ cho) đã biến mất. Vậy là David gọi cảnh sát và về nhà xách súng, hầm hầm mang tới phòng bỏ phiếu định “tính chuyện” với các nhân viên ở đây. May mắn là cảnh sát có mặt trước David tại phòng phiếu. Đừng xách súng tới là được chứng nhận công dân gương mẫu rồi.