Chuyện đeo khẩu trang chống dịch xem chừng vẫn là câu chuyện hàng ngày tại bất cứ nơi đâu trên thế giới. Tại Berlin bên Đức, các hãng xe điện, tàu hỏa buộc các hành khách phải mang khẩu trang mới được lên tàu và bị phạt nếu bị bắt gặp không mang khẩu trang. Một số hành khách chỉ mang (chiếu lệ), che miệng nhưng khôn… bịt mũi. Hãng Deutsche Welle đã đề nghị các hành khách… đừng xài thuốc xịt nách, cho đứa nào không che luôn mũi cho nó chết… ngạt. Sao không kêu hành khách đừng tắm cho nó… chết (mẹ) luôn.