Nếu bạn sai chính tả tiếng Việt? Không sao, có không ít “văn thi sỡi” cũng vậy, không tin bạn cứ vào facebook đọc các trang của một số vị này. Nếu bạn sai chính tả tiếng Anh? Lại càng không sao nữa. Vì Google vừa phân tích dữ liệu, thấy bà con viết sai chính tả quá… chời, trong đó có những từ rất đơn giản. Một số từ thông dụng vẫn sai chính tả theo Google Trends có thể kể như “which, every, eighty, receive, government…”, trong đó hai chữ sai nhiều là “coronavirus” và “quarantine”.