Mùa lễ tiêu xài nhiều nên (nghe đồn) có lắm vụ trộm cướp xảy ra đó đây. Nhưng gặp một gã cướp lịch sự, biết điều như Sandy Hawkins tại Florida xem ra cũng hiếm. Sandy vào nhà băng Well Fargo và để tay vào túi áo làm như có súng để bảo người nhân viên đưa tiền. Người nhân viên rút tiền tờ $100 ra đưa, đến cả $2,000. Nhưng Sandy từ tốn đếm tiền rồi thối trả lại, bảo rằng số tiền quá nhiều, chỉ cần $1,100. Khi bị cảnh sát xem máy thu hình và bắt được, Sandy biểu chàng đi cướp “lịch sự” thì bị bắt cũng phải cho “lịch sự”. Không biết cảnh sát có lịch sự hay không nhưng chắc chắn Sandy sẽ gỡ… lịch.