Chương trình taxi bay đã được thực hiện ở một số thành phố lớn trên thế giới. Hiện nay nhiều hãng như Toyota, Uber, Hyundai, Airbus, Boeing…cũng đã bắt đầu thực hiện loại taxi bay. Theo ước tính, tới năm 2040 doanh số của ngành này sẽ đạt tới 1.5 ngàn tỉ đô la.

Hãng Lilium sắp tới cũng sẽ thực hiện các taxi bay ở vùng Orlando, Florida và sau đó sẽ mở rộng ra toàn tiểu bang. Loại taxi bay của Lilium là loại sử dụng điện, lên xuống thẳng đứng và có thể chở được 5 người. Taxi này có thể bay xa 186 miles (300km) cho mỗi lần sạc điện, đủ để bay từ Orlando tới các vùng phụ cận. Tốc độ bay tối đa sẽ đạt khoảng 186mph. Trung tâm điều hành sẽ được đặt tại khu Lake Nona và sẽ được hoàn thành để có thể bắt đầu các chuyến bay vào năm 2025.

Sau khi hoàn tất và bắt đầu bay ở Orlando, công ty sẽ mở rộng hệ thống ra toàn tiểu bang Florida.