Một scanner nhỏ, cầm trên tay như một cây viết, và có tên là Scanmarker Air. Chỉ cần cầm và lướt đầu bút này qua những dòng chữ in  trên giấy, dụng cụ sẽ quét hình ảnh chữ và chuyển vào bộ phân tích để tái tạo lại và truyền tới máy in, điện thoại hay computer.

Người sử dụng cũng có thể quét trực tiếp dòng chữ trên giấy vào một nhu liệu ứng dụng như Win Word hay bỏ vào một trang web. Tốc độ quét của máy là 3000 ký tự mỗi phút, nhanh gấp 3 lần người đánh máy nhanh nhất thế giới.

Ngoài ra, máy còn có chức năng thông dịch. Máy có thể dịch 50 ngôn ngữ khác nhau. Scanmarker Air phù hợp cho cả hệ điều hành Mac,Windows, Android và iOS.

Đây là dụng cụ hết sức hữu ích cho người làm việc văn phòng, học sinh và các nhà nghiên cứu.