Người bị đột quỵ hay bị phồng mạch máu não cần được giải phẫu khẩn cấp để cứu sống nhưng rất nhiều trường hợp bác sĩ chuyên môn không có mặt sẵn và việc chờ đợi dễ dàng đưa tới tử vong.

Để giúp giải quyết tình trạng này các nhà khoa học ở đại học MIT đã nghiên cứu được một hệ thống tự động giải phẫu mà không cần sự có mặt của bác sĩ. Một y tá sẽ giúp đưa bệnh nhân lên giường, đặt robot vào vị trí, kết nối internet…và bác sĩ ở bệnh viện trung tâm hoặc một địa điểm ở xa sẽ theo dõi hình ảnh đồng thời tiến hành giải phẫu, đưa ống vào mạch máu để thông chỗ nghẹt. Qua thí nghiệm, các bác sĩ sau khi luyện tập sử dụng khoảng 1 tiếng đều có thể sử dụng hệ thống robot này để đưa ống vào mạch máu não.