Mới đây, Walmart đã chính thức áp dụng việc giao hàng trong vòng một ngày tại 6 tiểu bang của Hoa Kỳ sau một thời gian dài thử nghiệm. Chương trình này sẽ sử dụng drone (máy bay nhỏ chạy bằng điện và không người lái) sẽ giao hàng cho hàng triệu khách hàng trong thời gian sắp tới. Công ty dự định sẽ đáp ứng việc giao hàng trong vòng 30 phút sau khi được đặt mua. Nhiều trạm vận hành drone này đã được thiết lập và sẽ giao nhiều triệu kiện hàng mỗi năm.

Các trạm giao hàng bằng drone đã hoàn tất tại Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Utah và Virginia, với khả năng giao tiếp trên 4 triệu gia cư từ 8am tới 8pm mỗi ngày. Khách hàng sẽ mua hàng qua internet và được giao bằng drone với chi phí là $3.99 trong vòng nửa tiếng. Kiện hàng sẽ được thả xuống sân trước nhà của người mua.

Mạng lưới giao hàng này sẽ được mở rộng và hoàn tất vào cuối năm nay.