Những kỹ thuật mới đã giúp cho laptop ngày càng gọn gàng  hơn và hoạt động không kém các máy computer để bàn. Nhưng điều phiền toái nhất là laptop càng nhỏ thì màn hình cũng nhỏ đi, bất tiện cho việc sử dụng.

Công ty Sightful ở Israel đã sáng chế một loại laptop mới giải quyết vấn đề này. Laptop có tên là Spacetop hoàn toàn không có màn hình truyền thống, thay vào đó là màn hình ảo được phóng ra từ một bộ kính đặc biệt mang trên mắt. Hệ điều hành Spacetop OS sẽ cho phép hình ảnh thể hiện trên nhiều cửa sổ (windows) khác nhau trên màn hình ảo và loại bỏ việc nhiều cửa sổ nằm chồng lên nhau như máy tính hiện nay. Vì chỉ có người sử dụng mới nhìn thấy màn hình này nên cho dù sử dụng ở nơi công cộng cũng sẽ không bị người nào khác nhìn thấy, tăng lên sự bảo mật và riêng tư. Hơn nữa, kính phóng ảnh lại trong suốt, giúp cho người sử dụng vẫn quan sát được tình huống chung quanh nơi làm việc.

Toàn bộ laptop và kính nặng 1.5kg (3.3 pounds). Sightful sẽ bán 1000 máy đầu tiên cho người ghi tên trước với giá $2,000.