Mặc dù contact lens (kính sát tròng) không cồng kềnh như kính mắt thường, nhưng contact lens có một bất lợi là gây ra khô mắt. Một loại kính mới được chế tạo có tác dụng ngăn ngừa khô mắt bằng cách tự làm ẩm kính.

Khi đặt kính vào mắt một thời gian dài, loại contact lens trước đây thường làm cho người mang ít nháy mắt, vì vậy mắt dễ bị khô, đồng thời còn làm tăng mức bốc hơi của nước phủ trên bề mặt tròng mắt.

Các nhà nghiên cứu ở một đại học Nhật Bản đã sáng chế một dụng cụ để giữ lớp nước mắt giữ kính và tròng mắt bằng cách tạo một điện trường trên contact lens. Điện trường này sẽ giúp lôi nước mắt từ tuyến lệ ở mi dưới chạy lên.

Các nhà khoa học này đã chế tạo được loại pin sinh học cực nhỏ để lắp vào kính tạo ra điện trường và đã thành công trong giai đoạn đầu. Sản phẩm còn đang tiếp tục được hoàn thiện để có thể được chính thức sử dụng vào năm tới.