Chúng ta bàn tiếp về những phép ứng xử thông thường bạn nha.

– Khi đi xe (chẳng hạn taxi) với một vị nữ lưu mà bạn muốn ngồi ở đằng sau thì nên xin phép vị nữ lưu để lên xe trước. Bạn sẽ thu mình dịch vào phía trong để nàng dễ dàng lên xe. Trong trường hợp này vị nữ lưu sẽ ngồi gần cửa. Hoặc giả bạn cũng có thể mở cửa xe mời nàng lên rồi đóng cửa lại rồi đi vòng sang phía bên kia để lên xe.

– Khi xuống xe, bạn sẽ là người xuống trước rồi vòng sang phía vị nữ lưu, mở cửa cho nàng xuống. Lịch sự hơn một chút, bạn có thể đưa tay cho nàng nắm đỡ nàng bước xuống.

– Khi đi vào một tòa nhà, người đàn ông thường là người vào trước vì là chỗ lạ. Lúc ra, người đàn ông sẽ mở cửa cho vị nữ lưu ra trước rồi mình ra sau.

– Trường hợp nhóm của bạn có ba người cùng nhau đi trên phố trong đó có hai đàn ông thì vị nữ lưu sẽ là người đi giữa. Nếu bạn là trang nam nhi trẻ tuổi thì bạn sẽ đi phía ngoài để đề phòng bất trắc. Nếu trong ba người đó có một vị đàn ông lớn tuổi thì vị này sẽ đi giữa. Còn trường hợp trong ba người có hai phụ nữ thì bạn là nam nhi bạn nên đi giữa. Gặp trời mưa, bạn sẽ mở dù che cho hai vị nữ lưu cho dù bạn có bị ướt chút đỉnh. Nam nhi mà, sợ gì mưa rơi!

Bảo Huân

MH – Tổng hợp