(tiếp theo)

Chúng ta tiếp tục bàn về phong cách ứng xử khi đi mua sắm nha các bạn.

Ðể tránh lộn xộn khi đi mua sắm ở các siêu thị, cửa hàng, chợ búa…-nói chung là đi shopping- chúng ta nên lưu ý giữ đúng các quy định và thận trọng trong hành xử, đừng để người khác nhìn mình với con mắt thiếu thiện cảm.

– Nên xếp hàng theo thứ tự ở quầy thanh toán. Thấy người sau mình chỉ có một hai món hàng đơn giản thì nên nhường cho họ lên trước.

– Nên nhường cho những người sắp hàng trước mình qua trước nếu có mở thêm một đường dây mới. Tránh cảnh tranh giành chướng mắt.

– Nếu có món đồ bạn thấy không thích nữa thì nên đem trả lại chỗ cũ, đừng bỏ đại đâu đó cho tiện việc.

– Nếu người cashier quá bận mà không có nhân viên phụ giúp cho các món hàng vào túi thì bạn nên tự mình làm lấy để công việc được mau chóng.

– Nên đối xử kính trọng với người thâu ngân. Nếu trong việc tính tiền có gì sai sót thì nên nói năng ôn tồn. Trường hợp không giải quyết được thì bạn nên tìm người quản lý hoặc nhân viên nào đó có thẩm quyền để nói chuyện.

Bảo Huân

(còn tiếp)

*Theo Emily Post