Sở di trú USCIS nói rằng vì đại dịch Covid-19 và lợi tức của sở này sẽ giảm 60% từ nay đến tháng Chín sắp tới. Vì lý do này, Sở di trú xin quốc hội chi một ngân khoản khẩn cấp 1 tỷ 200 triệu để bảo đảm sở này có thể tiếp tục hoạt động.

Sở di trú nói rằng sẽ hoàn lại số tiền này bằng cách tăng phụ phí 10% cho lệ phí đơn của Sở di trú. Phụ phí này được xem là cao nhất mà Sở di trú dự tính sẽ lấy trong tương lai sắp tới.

Không giống như những cơ quan chính phủ khác, Sở di trú gần như tự điều hành với nguồn tài chánh lấy từ khách hàng. Chín mươi bảy phần trăm trong ngân sách thường niên 4 tỷ 800 triệu Mỹ kim của Sở di trú đến từ những lệ phí của di dân và người đứng đơn. Theo Sở di trú, nếu không có nguồn tiền kể trên từ quốc hội, thì trong vài tháng nữa cơ quan này sẽ không thể hoạt động. Ðiều này sẽ đưa đến việc cắt giảm nhân viên. Các nhân viên của Sở di trú đã được thông báo rằng cơ quan này đang cạn tiền vì họ không nhận được nhiều đơn mới. Tại Sở di trú hiện nay, làm việc thêm giờ, di chuyển và mua sắm đều bị ngưng lại.

Từ tháng Giêng 2017, Sở di trú đã điều động thêm nhiều nhân viên điều tra về những hồ sơ gian lận và thêm nhiều đòi hỏi khi phỏng vấn hàng trăm ngàn đương đơn xin thẻ xanh dựa trên việc làm và kết hôn. Thêm vào đó, Sở di trú đã gửi rất nhiều thư “yêu cầu nộp thêm bằng chứng”. Nhân viên di trú sau đó phải xem xét lại hồ sơ lần nữa. Chính phủ đã làm cho mỗi một tờ đơn tốn kém hơn và mất thời gian nhiều hơn.

Xem thêm:   Bộ Ngoại Giao cập nhật việc duyệt cấp chiếu khán du học sinh

Trong suốt ba năm qua đã giảm ít nhất 900,000 đơn di trú và Sở di trú đã mất đi khoản lệ phí đơn khổng lồ này.

– Lệnh cấm người Hồi Giáo du lịch.

– Giảm số người tỵ nạn nhập cư từ  110,000 người xuống còn 35,000 người mỗi năm.

– Luật mới về gánh nặng xã hội.

– Từ chối đơn xin việc làm với năng khiếu cao H1B tăng từ 6% lên 32%.

– Lệnh cấm di dân mới nhập cảnh trong 60 ngày.

– Sở di trú đề nghị tăng lệ phí đơn, bao gồm 10% phụ phí:

– Ðơn xin Thẻ Xanh cho người hôn phối ở Hoa Kỳ: Tăng 2,415 Mỹ kim.

– Ðơn xin nhập tịch Hoa Kỳ: Tăng 1,287 Mỹ kim.

– Ðơn gia hạn chương trình DACA: Tăng 842 Mỹ kim.

TT Trump đang nghĩ đến việc giới hạn chương trình chiếu khán dành cho công nhân năng khiếu

Tổng thống Donal Trump từng nói rằng ông muốn đình hoãn vấn đề di trú khi Hoa Kỳ đang đối diện với mức độ thất nghiệp quá cao vì đại dịch vi khuẩn corona. Ông đang nghĩ đến chiếu khán (visa) H1B tạm thời cho công nhân ngoại quốc có năng khiếu và sinh viên du học đang học ở Hoa Kỳ.

Chiếu khán H1B là loại chiếu khán tạm thời chỉ có thể có nếu một công ty Hoa Kỳ có thể chứng minh với chính phủ  rằng họ không thể kiếm những công nhân Hoa Kỳ làm công việc này. Vì thế, chiếu khán H1B không là mối đe dọa cho công dân Mỹ hiện đang thất nghiệp. Những người ngoại quốc có chiếu khán H1B không cạnh tranh việc làm của dân Mỹ.

Xem thêm:   Những dự đoán Di Trú năm 2022

Hơn 85,000 di dân có chiếu khán H1B mỗi năm, bao gồm hơn 1,000 công nhân làm việc tại những công ty kỹ thuật khổng lồ như Google và Amazon. Nhu cầu cần có chiếu khán loại này luôn luôn nhiều hơn số chiếu khán cấp phát hàng năm.


Hỏi Đáp Di Trú

 

Hỏi: Ngày nào sẽ chấm dứt luật tạm hoãn 60 ngày cho di dân mới nhập cảnh Hoa Kỳ?

Đáp:  Ðó là ngày 23 tháng Sáu năm 2020, nhưng nhiều người nghi ngờ rằng lệnh tạm hoãn này sẽ gia hạn cho đến cuối năm nay. Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã đóng cửa từ tháng Ba 2020 và đã không cấp chiếu khán mới. Những cuộc phỏng vấn đã được loan báo trong tháng Tư và tháng Năm vừa qua đã bị hủy bỏ.

Hỏi: Chiếu khán H1B kéo dài bao lâu?

Đáp: Chiếu khán H1B là loại ngắn hạn, có giá trị trong 3 năm. Họ có thể gia hạn tổng cộng 6 năm. Tuy nhiên, Sở di trú hiện nay đang gây khó khăn trong việc gia hạn.

Hỏi: Du học sinh có thời gian bao lâu với chương trình Thực Tập Nhiệm Ý (OPT) sau khi tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ?

Đáp: Chương trình OPT cho phép sinh viên ngoại quốc ở lại làm việc ở Hoa Kỳ một năm sau khi tốt nghiệp. Những sinh viên học ngành khoa học, kỹ nghệ, kỹ sư và toán học có thể gia hạn thêm tổng cộng ba năm với chương trình OPT. Việc cho phép tạm thời này cho phép những người tốt nghiệp nước ngòai ở lại Hoa Kỳ, nộp đơn xin việc làm và tìm một công ty nào đó có thể bảo lãnh họ có chiếu khán làm việc.

Xem thêm:   Những dự đoán Di Trú năm 2022

LMH