Trong Hồ Sơ Velasquez-Rios, Hội Ðồng Kháng Cáo Di Trú đã từ chối việc áp dụng hồi tố Ðiều 18.5(a) của Bộ Luật Hình Sự Tiểu bang California. Ðiều khoản này nói rằng bản án khả thi tối đa dành cho tội nhẹ ở California là 364 ngày thay vì một năm. Ðiều 18.5 đã có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2015. Theo hồ sơ Velasquez-Rios, Hội Ðồng Kháng Cáo Di Trú xem những tội tiểu hình ở California vi phạm từ ngày kể trên trở về sau có thể được kết án 364 ngày, nhưng những tội tiểu hình vi phạm từ ngày 1 tháng Giêng năm 2015 và trở về trước sẽ vẫn bị xem là kết án 1 năm – mặc dù nội dung Ðiều khoản 18.5(a) cho biết sẽ áp dụng việc hồi tố. Áp dụng luật này, Hội Ðồng Kháng cáo Di Trú nhận thấy rằng ông Velasquez-Rios không hợp lệ để xin hồi tố theo Ðạo luật Di trú và Quốc tịch, về việc ông vi phạm một tội tiểu hình liên quan đến tinh thần đạo đức vào năm 2003 và đã có thể bị kết án 1 năm tù thay vì 364 ngày. Trên thực tế, ông chỉ bị giam chính thức 12 ngày.

Ðây là một hồ sơ điển hình rất xấu đã ảnh hưởng đến những người bị đối diện với lệnh trục xuất vì đã bị lấy đi một hình thức cứu giúp dành cho họ. Cho đến nay, quyết định của Hội Ðồng Kháng cáo Di Trú sẽ được kháng cáo lên tòa cao hơn.  Mặc dù loại hồ sơ này hiện nay đang gặp khó khăn hơn, nhưng vẫn còn nhiều luật khác có thể giúp những người đang nằm trong danh sách bị trục xuất hoặc đang được lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ hay đang sống ở Hoa Kỳ dưới Lệnh Giám Sát. Ðiều quan trọng là nên để cho một luật sư di trú duyệt xét hồ sơ và biết sự chọn lựa của quý vị.

Xem thêm:   Đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho du khách quốc tế

Vấn đề ân xá

Ân xá cũng là một con đường có thể giúp cho những người đang đối diện với luật trục xuất hoặc đã có lệnh  phải rời khỏi Hoa Kỳ, hay đang sống tại Hoa Kỳ dưới Lệnh Giám Sát.

Thống đốc sẽ là người ban lệnh ân xá, công nhận những nỗ lực của đương đơn muốn được trở lại tình trạng gương mẫu, tuân thủ pháp luật, công dân có ích và phục hồi cho đương đơn một số quyền mà họ đã bị tước đi vì bị kết án. Một lệnh ân xá không xóa hồ sơ hình sự của quý vị, nhưng nó là một hồ sơ hình sự tốt nhất giúp quý vị có thể đến California chứng minh rằng quý vị đã được phục hồi. Ðiều này cũng có thể giúp tránh bị trục xuất tùy theo loại tội và hoàn cảnh.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California đã ký thuận 38 lệnh ân xá, trong số này có 3 lệnh ân xá dành cho người Việt Nam. Những tội mà họ phạm gồm có trộm cướp, ngộ sát tự nguyện và giết người.

Sau cùng, như nhiều người đã biết, vào tháng Mười năm 2017, anh Phạm Chí Cường và ba người khác đều di dân đến Hoa Kỳ trước năm 1995, đã bị trục xuất về Việt Nam. Nhiều người khác cũng bị trục xuất từ trước nhưng không được chính phủ loan báo.

Xem thêm:   Lịch cấp chiếu khán di dân tăng sau nhiều năm bất động

LMH

San Jose, CA