Sở Di Trú Hoa Kỳ đã có hành động đe dọa là sẽ bắt đầu từ chối đơn I-526 nếu Quốc hội không tái ủy quyền  chương trình EB-5 Trung tâm vùng vào ngày 11 tháng 3, 2022 tới đây. Ðiều này nghe có vẻ bất công, nhưng nó có thể là một cách để thúc đẩy Quốc hội thực hiện việc tái ủy quyền.

Các luật sư di trú đã kiện Sở Di Trú và nhắc nhở cơ quan này rằng, nếu các đơn I-526 đang chờ duyệt xét bị từ chối, Sở Di Trú sẽ phải trả lại 47 triệu Mỹ kim lệ phí nộp đơn.

Có dấu hiệu tích cực rằng Dự luật Omnibus sẽ bao gồm việc tái ủy quyền lại cho Trung tâm vùng. Sở Di Trú đang nỗ lực để giảm bớt số lượng công việc tồn đọng. Có nhiều khả năng số tiền tối thiểu sẽ được tăng lên 900,000 Mỹ kim chứ không phải $ 750,000 Mỹ kim. Người ta tin rằng Cơ quan này xem số tiền tối thiểu ở mức 900,000 Mỹ kim là phù hợp, vì nó sẽ hạn chế số đơn nộp vào từ các nhà đầu tư, bảo đảm EB-5 vẫn nằm trong con số 10,000 chiếu khán. Nó cũng có thêm lợi ích khác là sẽ khuyến khích các nhà đầu tư có khả năng tài chánh tham gia nộp đơn.

Qua 9 tháng chuẩn bị tài liệu dự án cho các dự án EB5 trực tiếp, đã cho thấy những khó khăn trong việc tạo ra 10 việc làm toàn thời gian với mức 500,000 Mỹ kim mà không cần rót thêm vốn.

Xem thêm:   Hỏi - Đáp Chương Trình Đầu Tư EB-5 Mới

Những ai hy vọng số lượng chiếu khán sẽ gia tăng vào thời điểm này sẽ thất vọng. Quốc hội đã cho thấy rằng họ không chú tâm xem xét việc Cải tổ di trú lớn lao này.

Chúng ta chờ xem vào tuần tới liệu Quốc hội có tái ủy quyền chương trình Trung Tâm vùng EB-5, hay sở di trú sẽ hành động như lời đe dọa nêu trên.

LMH