Tối Cao Pháp Viện: TT. Trump Không Được Chấm Dứt DACA

Với tỷ lệ phiếu thuận 5-4, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết việc hành pháp muốn chấm dứt chương trình DACA là không hợp hiến. Phán quyết này giúp cho ít nhất 700,000 người được đưa sang Hoa Kỳ khi còn thơ ấu mà cha mẹ là di dân bất hợp pháp.

Chương trình DACA được dành cho khoảng 1 triệu 300 ngàn người không phải là công dân Hoa Kỳ đã được mang đến Hoa Kỳ khi còn rất nhỏ, và đã ở lại sinh sống. Những người này sau đó hội đủ những đòi hỏi về trình độ học vấn, hoặc tham gia quân đội hay những yêu cầu khác để nộp đơn xin ở lại theo chương trình DACA.

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam mở cửa phỏng vấn nhưng giới hạn

Kể từ ngày thứ Hai, 29 tháng 6 năm 2020, Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ sẽ tiến hành phỏng vấn những đương đơn xin chiếu khán (visa) di dân là người hôn phối hoặc con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ.  Những đương đơn đã từng được xếp lịch phỏng vấn vào tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm vừa qua đã bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19 thì nay có thể xin tái hẹn phỏng vấn  qua trang mạng điện tử: https://www.ustraveldocs.com/vn/vn-iv-reschedulevisa.asp.

Ðiều cần ghi nhận là Tòa Lãnh sự hiện nay chỉ cho phép phỏng vấn người hôn phối và con nhỏ của công dân Hoa Kỳ mà thôi. Lãnh sự cũng chỉ được phép cấp chiếu khán cho con của công dân Hoa Kỳ nếu họ dưới 21 tuổi. Nếu các đương đơn thuộc những lọai chiếu khán di dân khác tự động xin hẹn phỏng vấn sẽ bị hủy bỏ.

Xem thêm:   Bộ Ngoại Giao cập nhật việc duyệt cấp chiếu khán du học sinh

Hiện nay, Lãnh sự không thực hiện những cuộc phỏng vấn như thường lệ. Họ sẽ trở lại phỏng vấn như thường lệ ngay khi có thể nhưng không thể cho biết chính xác thời gian. Họ sẽ đăng hướng dẫn lịch hẹn tái phỏng vấn cho những đương đơn đã không thể được phỏng vấn như đã hẹn vì đại dịch Covid-19.

Những chiếu khán đã được cấp và việc gia hạn chiếu khán

Nếu qúy vị đã được cấp chiếu khán và chưa hết hạn, quý vị vẫn có thể sử dụng để di dân sang Hoa Kỳ. Nếu chiếu khán của quý vị đã hết hạn vì những yếu tố không thể kiểm soát được, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Văn phòng Robert Mullins sẽ gửi điện thư (email) đến Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn bằng cách nộp Thỉnh Thư Xin Chiếu Khán Di Dân. Quý vị sẽ trả lệ phí cho dịch vụ này. Và quý vị có thể sẽ cần đi khám sức khỏe lại. Xin ghi chú ở đây là Tòa Lãnh sự hiện nay không thể gia hạn chiếu khán nằm trong những loại chiếu khán bị đình hoãn trong Bản Tuyên Bố ngày 22 tháng Tư vừa qua của Tổng thống Trump.

Đơn xin Thẻ Xanh và Nhập Tịch hiện nay ra sao?

Mới tuần trước, Sở Di Trú USCIS nói rằng đại dịch hiện nay đã đưa đến việc giảm số nhân viên làm việc và tạm thời ngưng duyệt xét đơn xin thẻ xanh. Nhưng họ cũng nói rằng việc nhập tịch hiện nay quan trọng hơn thủ tục duyệt xét đơn xin thẻ xanh. Các nhân viên Sở Di Trú đều nhận được bản hướng dẫn về việc đình hoãn. Tuy nhiên, trong tuần này, Sở Di Trú lại loan báo việc đình hoãn giải quyết những hồ sơ xin chuyển diện Thẻ Xanh đã được gỡ bỏ vào ngày thứ Ba, 16 tháng  Sáu, và vào ngày 17 tháng Sáu, Sở Di Trú đã nói với các nhân viên rằng Sở sẽ tiếp tục duyệt xét tất cả đơn xin thẻ xanh thường trú ngay tại Hoa Kỳ.

Xem thêm:   Những sự kiện di trú đáng chú ý trong 2021

Một số đương đơn xin nhập tịch đã kiện USCIS vì họ muốn nhập tịch trước mùa bỏ phiếu quan trọng vào tháng 11 năm 2020 sắp tới.

Sở Di Trú hy vọng sẽ tiến hành hầu hết những buổi lễ tuyên thệ nhập tịch vào cuối tháng Bảy. Họ cũng sẽ mở lại những cuộc hẹn phỏng vấn xin thẻ xanh, phỏng vấn thi nhập tịch và những dịch vụ tiếp khách trực tiếp tại những văn phòng di trú ở địa phương.

Buổi lễ nhập tịch là một hình thức nhưng là một bước đòi hỏi hợp lệ trước khi một di dân trở thành công dân Hoa Kỳ. Sở di trú đã mở lại nghi lễ tuyên thệ nhập tịch vào ngày 4 tháng Sáu vừa qua, và cơ quan này nói rằng đã nhập tịch cho gần 2,000 người trong tháng Sáu. Nhưng trước mùa đại dịch, cơ quan này đã nhập tịch cho 6,000 người mỗi tháng.

Sở Di Trú và Đại Dịch Covid-19

Sau đây là một vài cập nhật về thủ tục duyệt xét đơn di dân đến giữa tháng Sáu năm 2020.

Các Văn Phòng Quận Mở Cửa Lại: Vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, các văn phòng nhỏ ở địa phương khắp Hoa Kỳ tái mở cửa cho những dịch vụ tiếp khách trực tiếp, chẳng hạn như phỏng vấn và tổ chức lễ tuyên thệ.

Những Cuộc Hẹn Qua InfoMod:  USCIS đã lặng lẽ hủy bỏ cách xin hẹn trên mạng điện tử với Sở Di Trú địa phương, từng được gọi là “Infopass”, và nay được gọi là cách hẹn gặp “InfoMod” và chỉ xin hẹn vì những vấn đề có nhu cầu khẩn cấp. Quý vị nên liên lạc với Trung Tâm Liên Lạc USCIS qua số 1-800-375-5283 để xin hẹn gặp.

Xem thêm:   Bộ Ngoại Giao cập nhật việc duyệt cấp chiếu khán du học sinh

Việc Liên Lạc Với Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia: Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (National Visa Center – NVC) của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ cho biết kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, NVC đang trả lời những tin nhắn nhận trước ngày 23 tháng Năm, 2020. NVC cũng nói rằng tất cả những tin nhắn đã nhận từ ngày 27 tháng Ba năm 2020 hoặc trước đó cũng đã nhận được trả lời. NVC nói rằng chỉ có những hồ sơ cần cập nhật quan trọng và những vấn đề nhân đạo và y tế khẩn cấp có thể nộp trong lúc này mà thôi, lý do là vì mọi cấp nhân viên đều bị giảm bởi đại dịch Covid-19.

LMH