Về hồ sơ những du khách bị mất tích

Vào tháng 12 năm 2018 vừa qua, 152 du khách Việt Nam đã biến mất sau khi đến phi trường Ðài Bắc ở Ðài Loan. Khi nhóm du khách này đến phi trường quốc tế Kaohsiung, một số người đã được những người lạ mặt – không liên hệ đến nhóm du lịch – đưa đi mất dạng.

Những người khác trong nhóm đã đến khách sạn của họ nhưng đã rời ngay sau đó rồi lên xe buýt  đi đến những điểm bí mật khác. Sau cùng, những du khách biến mất này cũng đã bị lộ và bị trả về Việt Nam. Nhiều du khách này được tìm thấy ở một nơi vui chơi, nhưng chính phủ Ðài Loan thì tuyệt đối không vui chút nào.

Chiếu khán du lịch cho người Việt Nam muốn sang Ðài Loan đã bị ngừng một thời gian sau biến cố kể trên và chính phủ Ðài Loan đã lập tức hủy bỏ đơn xin du lịch của 182 người đã có lịch trình bay. Các viên chức di trú Ðài Loan nói rằng họ sợ những du khách đàn ông Việt Nam sau đó sẽ đi làm bất hợp pháp trong các xí nghiệp và phụ nữ có thể sẽ liên hệ đến những dịch vụ mãi dâm.

Sau biến cố Ðài Loan, có những tin đồn chưa được phối kiểm là Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam và hầu hết văn phòng Lãnh sự các nước Âu Châu đã hoàn lại lệ phí đơn xin du lịch và từ chối hầu hết đơn xin của người Việt Nam. Tuy nhiên, Ðài Loan không làm điều này. Họ chỉ ngừng cấp chiếu khán cho Việt Nam trong một thời gian ngắn.

Tương tự, văn phòng Robert Mullins ở Sài Gòn chưa hề nghe về việc hoàn lại lệ phí đơn xin chiếu khán. Vì thế tin đồn này thiếu sự kiểm chứng rõ rệt.

Xem thêm:   Công dân Hoa Kỳ?

Vì biến cố Ðài Loan, liệu Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ hiện nay có khắt khe hơn khi duyệt đơn xin du lịch không? Ðiều này có thể, nhưng không chắc. Chúng tôi nhận thấy hầu hết những đơn xin du lịch của người trên 50 tuổi đều được chấp thuận. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2018, Lãnh sự Hoa Kỳ đã cấp 4,400 chiếu khán diện du lịch/công việc B1-B2 cho người Việt Nam. Vào cuối tháng 12 năm 2018, cũng là tháng mà các du khách Việt Nam đã biến mất ở Ðài Loan.

Nhưng trong tháng Giêng năm 2019, Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã cấp 6,800 chiếu khán B1-B2, có nghĩa là đã cấp thêm 2,400 chiếu khán so với tháng 12, 2018. Ðiều rõ ràng cho thấy không có chính sách mới trong tháng Giêng giới hạn chiếu khán du lịch. Số chiếu khán trong tháng Hai vẫn chưa được phổ biến.

Văn phòng chúng tôi đã hỏi Lãnh sự Hoa Kỳ nếu có những chính sách thay đổi về chiếu khán B1-B2 hay không, thì vào ngày 7 tháng Ba, Lãnh sự trả lời rằng: “Không có những thay đổi chính sách rõ rệt liên quan đến đơn xin du lịch của người Việt Nam sau biến cố tháng 12 tại Ðài Loan. Chúng tôi tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên tình trạng của từng đương đơn”.

Chiếu khán B1-B2 cho những du khách đến từ Việt Nam.

Xin lưu ý rằng chữ ký của quý vị trên đơn xác định rằng tất cả thông tin mà quý vị cung cấp là thật và chính xác. Quý vị có trách nhiệm về thông tin cá nhân của mình và về mặt pháp lý nữa, dù rằng các nhân viên bán vé máy bay hoặc dịch vụ đã điền giấy tờ cho quý vị.

Xem thêm:   Di dân tăng vọt ở Mỹ

Bất cứ giấy tờ giả hoặc bản kê khai lừa dối sẽ đưa đến hậu quả là quý vị sẽ không bao giờ được cấp bất cứ loại chiếu khán nào đến Hoa Kỳ. Khi phụ nữ nộp đơn xin chiếu khán du lịch, các nhân viên dịch vụ thường ghi trong đơn là đã kết hôn nhưng thực tế là họ đã ly dị hoặc chưa hề kết hôn. Ðiều này sẽ gây rắc rối nếu họ dự tính ở lại Hoa Kỳ để xin một loại chiếu khán khác.

Quý vị không nên có những sắp xếp kế hoạch quá chắc chắn cho đến khi nhận được chiếu khán du lịch. Và quý vị cũng cần nhớ rằng vấn đề điều trị y tế và săn sóc ở bệnh viện tại Hoa Kỳ rất tốn kém so với Việt Nam. Quý vị phải có bảo hiểm để chi trả các phí tổn y tế ở Hoa Kỳ.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 4-2019

(1) – IR-1, IR-2, IR-5: Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực.

(2) – Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2011 (Tăng 4 tuần). (F-1  Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/07/2012).

(3) – Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 01/03/2017  (Tăng 5 tuần). (F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/12/2017).

(4) – Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 22/10/2012 (Tăng 12 tuần). (F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/07/2014).

Xem thêm:   Công dân Hoa Kỳ?

(5) – Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 22/09/2006 (Tăng 2 tuần). (F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/04/2007).

(6) – Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/01/2006  (Tăng 12 tuần). (F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/08/2006).

(7) Diện Ðầu Tư Ðịnh Cư EB-5 (trực tiếp/hoặc gián tiếp qua Trung Tâm Vùng):  22/08/2016 (Tăng 5 tuần).

(8) – Tu Sĩ-SR: (Luôn luôn hiệu lực)


Hỏi Đáp Di Trú

Hỏi: Có bao nhiêu du khách Phi Châu ở quá hạn chiếu khán tại Nga sau mùa Túc Cầu Thế Giới?

Đáp: Trong tháng Hai vừa qua, một viên chức của Bộ Nội Vụ Nga nói rằng có 12,000 người đã ở lại bất hợp pháp sau mùa túc cầu. Các cơ quan công an đã nỗ lực tối đa để trục xuất 6,500 người Phi Châu, còn lại 5,500 người sẽ bị trục xuất trong thời gian ngắn sắp tới.

Hỏi: Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn nói rằng không có những thay đổi chính sách nào cụ thể về việc xét đơn xin du lịch của công dân Việt Nam sau biến cố ở Đài Loan. Điều này có nghĩa là chắc chắn sẽ không có thay đổi?

Đáp: Mỗi văn phòng Lãnh sự có thẩm quyền điều chỉnh chính sách để đối phó với những điều kiện ở địa phương. Thông thường, những điều chỉnh địa phương này không được công bố. Ðiều có thể là sau tháng 12 năm 2018 vừa qua, nhân viên lãnh sự được yêu cầu không chính thức sẽ cẩn trọng hơn khi duyệt xét những loại đơn xin chiếu khán nào đó.

LMH

San Jose, CA