Sau đây là những câu hỏi thường gặp về những thay đổi của chương trình đầu tư EB-5 sau khi Quốc Hội đình hoãn gia hạn ngày 30 tháng 6, 2021.

 1. Chương trình eb-5 có gì thay đổi vào tháng 6 năm 2021?

Ðầu tiên, một tòa án liên bang đã phán quyết rằng quy định của Sở di trú USCIS vào tháng 11 năm 2019 đã tăng mức đầu tư tối thiểu là không hợp lệ và Sở di trú phải sử dụng khoản đầu tư tối thiểu 500,000 Mỹ kim cho các Trung Tâm Vùng trong Những Khu Vực Công Việc Làm Ðáng Quan Tâm (gọi tắt là vùng TEA, tức những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao). Thứ hai, Quốc hội Hoa Kỳ đã cho phép chương trình đầu tư EB-5 của các Trung Tâm Vùng hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

 1. Chương trình Trung Tâm Vùng có được gia hạn và nếu có, khi nào?

Cơ hội được gia hạn cho chương trình này rất cao. Chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng đã được gia hạn 20 lần và đây không phải là lần đầu tiên có sự chênh lệch giữa các lần gia hạn. Trong mọi trường hợp, chương trình đã được tái ủy quyền. Câu hỏi khó hơn là khi nào chương trình sẽ được kéo dài. Câu trả lời ngắn gọn là không ai biết chắc chắn. Quốc hội sẽ họp trong khoảng ba tuần vào tháng Bảy năm 2021 và phải chờ kết quả vào tháng Chín. Rất có thể chương trình sẽ không được kéo dài đến tháng 9.

 1. Chương trình eb-5 có thay đổi không nếu được gia hạn?

Có hai khả năng. Một khả năng là sẽ có gia hạn thoải mái và không có thay đổi đối với chương trình này. Một khả năng khác là sẽ có một “gói” lập pháp quan trọng bao gồm việc mở rộng chương trình và nhiều thay đổi khác đối với EB-5. Có thể bất kỳ dự luật gia hạn nào sẽ bao gồm các thay đổi đối với số tiền đầu tư và / hoặc định nghĩa về vùng TEA.

 1. Số tiền đầu tư 500,000 Mỹ kim sẽ tồn tại bao lâu?

Số tiền đầu tư sẽ vẫn là 500,000 Mỹ kim cho đến khi một trong 3 điều xảy ra:

 • Quốc hội thông qua luật tăng số tiền đầu tư tối thiểu và / hoặc thay đổi định nghĩa về vùng TEA;
 • Tòa Phúc Thẩm Rộng Quyền Thứ 9 hủy bỏ quyết định của Tòa án Quận;
 • Sở di trú USCIS ban hành một quy luật mới để tăng số tiền đầu tư và thay đổi định nghĩa về vùng TEA.
 1. Có thể nộp đơn i-526 cho Trung Tâm Vùng không?

Sở di trú USCIS sẽ không chấp nhận đơn I-526 cho các khoản đầu tư vào Trung Tâm Vùng cho đến khi chương trình Trung Tâm Vùng được khôi phục.

 1. Điều gì sẽ xảy ra khi đơn i-526 đang chờ duyệt xét?
Xem thêm:   Tiến trình duyệt xét ngân sách di trú là một “cuộc chiến gian nan”

Sở di trú USCIS sẽ không có làm gì hết cho đến khi chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng được gia hạn. Sở di trú USCIS sẽ không từ chối hoặc trả lại đơn I-526 đang chờ duyệt xét, đã được nộp trước khi chương trình mất hiệu lực.

 1. Điều gì sẽ xảy ra khi nộp đơn i-485 xin chuyển diện thường trú hoặc đơn xin chiếu khán di dân ds-260 dựa trên đơn i-526 đã được chấp thuận?

Sở di trú USCIS sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với các đơn I-485 đang được duyệt xét và Bộ Ngoại Giao sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào đối với các đơn DS-260 đang chờ giải quyết cho đến khi chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng được tái ủy quyền. Sở di trú USCIS hoặc Bộ Ngoại Giao sẽ không trả lại các đơn đang chờ duyệt xét.

 1. Sở di trú có sẽ cấp thẻ làm việc và giấy phép tạm thời du lịch cho các đương đơn i-485 đã có đơn đầu tư eb-5 Trung Tâm Vùng đã được chấp thuận không?

Ðúng. Sở di trú sẽ vẫn cấp thẻ làm việc và giấy phép rời khỏi Hoa Kỳ ngắn hạn.

 1. Trung tâm chiếu khán quốc gia NVC có tiếp tục giải quyết đơn xin chiếu khán (visa) di dân có đơn đầu tư eb-5 Trung Tâm Vùng đã được chấp thuận không?

Bộ Ngoại Giao chưa có hướng dẫn về điểm này. Các cuộc phỏng vấn xin chiếu khán (visa) di dân sẽ không được xếp lịch cho đến khi chương trình ban đầu của Trung Tâm Vùng được tái ủy quyền.

 1. Những thay đổi này ảnh hưởng đến đơn xin đầu tư trực tiếp eb-5 như thế nào?

Việc hết hạn của chương trình Trung Tâm Vùng không ảnh hưởng đến các đơn xin đầu tư trực tiếp EB-5. Những đơn này vẫn có thể được nộp và Sở di trú USCIS vẫn có thể giải quyết. Các đơn xin đầu tư trực tiếp EB-5 mới được nộp sau ngày có quyết định của tòa án có thể được nộp dựa trên số tiền đầu tư giảm đã tồn tại trước tháng 11 năm 2019 cũng như định nghĩa về vùng TEA đã tồn tại trước quy định tháng 11 năm 2019. Có lẽ, các đơn xin đầu tư trực tiếp EB-5 mới được nộp và trước đó sẽ được xét dựa trên luật trước tháng 11 năm 2019.

 1. Nếu sở di trú ngưng thẩm quyền duyệt đơn eb-5, nhà đầu tư có thể rút đơn đầu tư eb-5 và rút vốn đầu tư của mình không?

Ðiều này hoàn toàn phụ thuộc vào các điều khoản trong thỏa thuận xin đầu tư và chính sách của các Trung Tâm Vùng. Chắc chắn không có gì ngăn cản một nhà đầu tư rút đơn đầu tư. Vấn đề hoàn vốn không phải là vấn đề của luật di trú mà là vấn đề hợp đồng của Trung Tâm Vùng.

 1. Những sự thay đổi này có ảnh hưởng đến định nghĩa của vùng tea không?
Xem thêm:   Báo cáo điều tra dân số và lịch cấp chiếu khán tuần này

Quyết định của tòa án về định nghĩa của vùng TEA sẽ quay trở lại định nghĩa đã hiện hữu trước tháng 11 năm 2019. Ðiều này sẽ yêu cầu các tiểu bang tiếp tục phổ biến những văn thư liên quan đến vùng TEA như đã làm trước các quy định của tháng 11 năm 2019.

 1. Việc thay đổi trong chương trình eb-5 có ảnh hưởng đến đơn xin đầu tư i-829 không?

Không.

 1. Các Trung Tâm Vùng có thể gửi đơn i-924 cho các Trung Tâm Vùng mới, những Trung Tâm Vùng được điều chỉnh hoặc những nơi dự án đầu tư được chấp thuận không?

Sở di trú USCIS đã nói rằng họ sẽ không chấp nhận những đơn này cho đến khi chương trình này được tái ủy quyền (cho phép Sở di trú được quyết định những Trung Tâm Vùng).

 1. Các Trung Tâm Vùng và các doanh nghiệp thương mại mới có nên xem lại hồ sơ dự án phát triển mới không?

Ðúng. Các tài liệu dự án phải tính đến khả năng rằng, ở giữa quá trình tiếp thị và đăng ký, số tiền đầu tư có thể tăng lên. Các tài liệu dự án phải giải quyết các yêu cầu tạo việc làm khác nhau tùy thuộc vào số tiền đầu tư là 500.000 Mỹ kim hay cao hơn vì có nhiều nhà đầu tư hơn và do đó, sẽ cần nhiều việc làm hơn để đáp ứng mức tăng vốn cần thiết và vì mỗi nhà đầu tư sẽ phải tạo ra ít nhất 10 việc làm cho công nhân.

 1. Số tiền đầu tư là 500,000 Mỹ kim sẽ kéo dài trong bao lâu?

Không ai biết điều này. Nó sẽ phụ thuộc vào quyết định của Quốc hội, Sở di trú USCIS, hoặc bởi Tòa Phúc Thẩm Rộng Quyền Thứ 9.

 1. Điều gì xảy ra nếu một người đầu tư số tiền 500,000 Mỹ kim và mức đầu tư tối thiểu lại được yêu cầu tăng lên?

Ðầu tiên, vấn đề không phải là ngày đầu tư mà là ngày nộp đơn I-526. Nếu số tiền đầu tư tối thiểu vào ngày nộp đơn là 500,000 Mỹ kim, thì nhà đầu tư sẽ được bảo vệ trước sự gia tăng sau đó về số tiền đầu tư tối thiểu bởi Quốc hội hoặc Sở di trú USCIS.

Tuy nhiên, trong trường hợp Tòa Phúc Thẩm Rộng Quyền Thứ 9 đảo ngược quyết định của Tòa án quận, có khả năng tác động của quyết định này sẽ khôi phục quy định vào tháng 11 năm 2019. Trong trường hợp đó, có lẽ đơn I-526 sẽ bị từ chối; hoặc có thể các nhà đầu tư sẽ được cho cơ hội tăng các khoản đầu tư của họ.

 1. Nhà đầu tư có thể đầu tư ít hơn số tiền được yêu cầu và vẫn nộp đơn đầu tư eb-5?
Xem thêm:   Tiến trình duyệt xét ngân sách di trú là một “cuộc chiến gian nan”

Câu trả lời sẽ phức tạp. Nhà đầu tư có thể đầu tư ít hơn toàn bộ số tiền và nộp đơn đầu tư EB-5 miễn là tại thời điểm nộp hồ sơ, nhà đầu tư có thể chứng minh rằng mình có đủ số tiền đầu tư và có thể ghi lại nguồn hợp pháp của toàn bộ số tiền đầu tư, kể cả số tiền chưa được đầu tư.

 1. Luật bảo vệ tuổi trẻ em (cspa) có thể được áp dụng cho những hồ sơ đầu tư eb5 không?

Vào thời điểm đáo hạn xin chiếu khán di dân, khoảng thời gian đơn I-526 đang chờ giải quyết có thể được trừ vào tuổi của đứa trẻ.

Ví dụ: Ðứa con đúng 20 tuổi vào thời điểm cha mẹ nộp đơn I-526. Giả sử phải mất 26 tháng để đơn I-526 được phê duyệt, tại thời điểm đó tuổi của đứa con là 22 tuổi 2 tháng. Tuy nhiên, tuổi theo luật CSPA của đứa con vẫn là 20 tuổi vì thời gian duyệt xét đơn I-526 được trừ vào tuổi thực tế của đứa con. Như vậy, đứa con đủ điều kiện để được cấp chiếu khán theo cha mẹ.

 1. Điều gì sẽ xảy ra khi gửi kháng cáo đơn i-526 hoặc i-924 đến văn phòng kháng cáo hành chánh?

Có lẽ, các kháng cáo sẽ vẫn được giữ nguyên và không được quyết định cho đến khi chương trình Trung Tâm Vùng được gia hạn.

 1. Sự mất hiệu lực của chương trình Trung Tâm Vùng sẽ ảnh hưởng ra sao với thời gian giải quyết đơn i-526?

Ðối với các đơn đầu tư vào các Trung Tâm Vùng, thời gian giải quyết sẽ tăng lên vì sẽ không có tiến trình duyệt xét hồ sơ trong thời gian chương trình hết hiệu lực.

 1. Sở di trú hoặc quốc hội có thể làm gì để giải quyết vấn đề này?

Sở di trú USCIS bất lực trong việc làm bất cứ điều gì để khôi phục chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng. Chỉ có Quốc hội mới có thể làm được việc này.

Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins

LMH