Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú, rất hữu ích cho quý vị quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Chủ đề trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà www.rmiodp.com vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ, hoặc phát thanh và phát hình 24/24 trên www.facebook.com/rmiodp

Vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, Cục Lãnh sự cho biết Bộ Ngoại giao đã tăng cường nỗ lực để đáp ứng nhu cầu cấp chiếu khán và sổ thông hành Hoa Kỳ hiện tại. Những nỗ lực đó bao gồm cho phép 30,000 đến 40,000 giờ làm thêm mỗi tháng; lưu chuyển nhân sự đến Washington, DC; và thuê thêm nhân viên thụ lý hồ sơ.

Cục Lãnh sự đang yêu cầu Quốc hội gần 100 triệu Mỹ kim để lấp đầy các vị trí tuyển dụng do đại dịch gây ra và tăng thêm gần 300 vị trí mới.

Bộ Ngoại giao cho biết hiện tại thời gian duyệt xét sổ thông hành thông thường là từ 10 đến 13 tuần. Cục Lãnh sự đang phải ứng phó một nhu cầu rất lớn về chiếu khán vì có rất ít chiếu khán được cấp trong thời kỳ đại dịch.

Bốn mươi sáu phần trăm người Mỹ có sổ thông hành. Ðây là mức tăng từ 30% trong năm 2008.

Khách du lịch tiềm năng đến Hoa Kỳ có hơn 49 triệu chiếu khán du lịch hợp lệ. Trong tài khóa năm 2022, Cục Lãnh sự đã cấp 22 triệu sổ và thẻ thông hành. Sổ thông hành mẫu mới Thế hệ tiếp theo, được giới thiệu vào năm 2022, sử dụng các công nghệ mới để sản xuất sổ thông hành với các tính năng bảo mật nâng cao, chẳng hạn như trang dữ liệu bằng polycarbonate, khắc laser chuyên biệt hóa và các hình ảnh nghệ thuật cập nhật.

Xem thêm:   INA 221(g) the Immigration and Nationality Act

14% Phụ nữ ở Hoa Kỳ là Người Di Dân

Người di dân – nhiều người trong số họ là phụ nữ – tạo nên một phần đáng kể trong dân số Hoa Kỳ.

Năm 2021, có 23.2 triệu phụ nữ di dân ở Hoa Kỳ, nhiều hơn nam.

Phụ nữ di dân chiếm 14% dân số nữ giới ở Mỹ. Mặc dù công việc của họ mang lại giá trị quan trọng cho nền kinh tế và xã hội, nhưng lao động nữ di dân được trả lương thấp hơn so với nam giới được sinh ra ở nước ngoài và thấp hơn so với nam giới hoặc phụ nữ được sinh ra ở Hoa Kỳ.

Phụ nữ từ Mexico chiếm số lượng lớn nhất (22.1%) trong tổng số phụ nữ di dân. Khoảng 5.1 triệu phụ nữ Mexico sống ở Hoa Kỳ năm 2021, tiếp theo là Ấn Ðộ, Philippines, Trung Quốc và Việt Nam.

Hơn một nửa (55%) phụ nữ di dân đã nhập tịch công dân Hoa Kỳ vào năm 2021. Tỷ lệ nhập tịch khác nhau tùy theo quốc gia xuất xứ. 70% phụ nữ từ Việt Nam có nhiều khả năng được nhập quốc tịch. Sau đó là Philippines, Cuba và Hàn Quốc.

34% phụ nữ di dân có bằng cử nhân trở lên, so với 37% phụ nữ sinh ra ở Hoa Kỳ. 77% phụ nữ gốc Ấn có bằng cử nhân hoặc cao hơn. Phụ nữ  Hàn Quốc, Philippines và Trung Quốc cũng có nhiều khả năng lấy bằng cử nhân hơn so với phụ nữ sinh ra ở Hoa Kỳ. 60% phụ nữ Việt Nam đang làm những công việc bên ngoài gia đình.

Xem thêm:   Di dân xưa và nay

Hơn 20% phụ nữ di dân làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội. Phụ nữ Philippines đóng một vai trò quan trọng.

Hơn 25% phụ nữ Ấn Ðộ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, bao gồm dịch vụ pháp lý, kế toán, nghiên cứu khoa học và tư vấn.

Bất chấp vai trò quan trọng của họ, những phụ nữ di dân thường kiếm được ít tiền hơn phụ nữ được sinh ra ở Hoa Kỳ. Các gia đình do phụ nữ được sinh ra ở Hoa Kỳ đứng đầu có thu nhập gia đình trung bình là $64,300. Các gia đình do phụ nữ di dân đứng đầu là $59,900. Các gia đình do nam di dân đứng đầu có thu nhập $79,000.

Chênh lệch thu nhập giữa một số nhóm cho thấy công việc cần phải làm để cho phép mọi người, từ mọi hoàn cảnh, được tiếp cận với các cơ hội phát triển và thịnh vượng kinh tế.