Năm điều cần biết về Báo cáo điều tra dân số của tuần này

Ngày 12 tháng 8 năm 2021. Hoa Kỳ đang trở nên đa dạng hơn, nhanh chóng hơn dự kiến vì các cộng đồng thiểu số phát triển mạnh trong khi dân số da trắng thu hẹp lại. Tin tức này có trong Báo cáo điều tra dân số mới nhất.

Dữ liệu của Báo cáo điều tra dân số sẽ được sử dụng để vẽ lại các ranh giới chính trị và quản lý hàng trăm tỷ Mỹ kim trong các chương trình liên bang, tiểu bang và địa phương trong thập kỷ tới. Báo cáo đã cung cấp thông tin mới về dân số Hoa Kỳ đang tăng chậm hơn và đa dạng hơn dự kiến.

  1. Dân số da trắng đang giảm dần

Số lượng người Mỹ da trắng ngày nay thấp hơn so với khi cuộc điều tra dân số năm 2010 được tiến hành. Ngày nay, người da trắng chiếm khoảng 58 phần trăm dân số, lần đầu tiên họ giảm xuống dưới 60 phần trăm.

Có một số lý do đằng sau sự suy giảm này: Thứ nhất, phụ nữ da trắng đang chờ đợi tuổi lớn hơn rồi mới có con. Thứ hai, khi có những đứa con đó, họ đang có ít con hơn những thế hệ trước. Thứ ba, dịch bệnh sử dụng thuốc opioid đang có tác động thực sự. Tuổi thọ trung bình của Hoa Kỳ đã giảm trong ba năm qua. Dịch bệnh đó đã ảnh hưởng chủ yếu đến vùng nông thôn, thu nhập thấp của người da trắng Hoa Kỳ.

  1. Mọi tiểu bang đều đa dạng hơn
Xem thêm:   Chích ngừa diện di dân, phi di dân và hôn phu thê

Trong thập kỷ qua, dân số người da trắng giảm ở tất cả 50 tiểu bang. Tỷ lệ phần trăm của quốc gia có người da trắng đang giảm và ngày càng nhiều ở các tiểu bang, các thành phố lớn có nhiều dân da màu. Những sắc dân da màu đang đạt được sức mạnh. Sáu tiểu bang có nhiều sắc dân da màu hơn cư dân da trắng là: Hawaii, California, New Mexico, Texas, Nevada và Maryland.

  1. Hầu hết các nhóm thiểu số đang phát triển một cách tự nhiên

Số người gốc Tây Ban Nha đã tăng lên 62 triệu; Số lượng người Mỹ da đen tăng gần 2 triệu. Số lượng người Mỹ gốc Á đã phát triển nhanh hơn bất kỳ chủng tộc nào khác. Nhưng không phải vì nhiều người đang chuyển đến Hoa Kỳ. Số lượng người nhập cư vào Hoa Kỳ trong thập kỷ qua đã giảm rất nhiều.

Khoảng ba phần tư mức tăng trưởng ở những người Mỹ gốc Tây Ban Nha là gia tăng tự nhiên – tức là sinh con mới. Chỉ một phần tư đến từ những người di dân mới vào nước này. Người Mỹ gốc Á là nhóm thiểu số duy nhất đạt được phần lớn sự gia tăng dân số nhờ nhập cư.

  1. Vùng ngoại ô đang phát triển

Việc gia tăng dân số lớn nhất trong các khu vực ngoại thành do tăng tự nhiên và tăng do người thay đổi chỗ ở trong nước và do người di dân. Ví dụ, vùng ngoại ô của Seattle đã thêm 100,000 cư dân mới trong thập kỷ qua, có nghĩa là 200,000 cư dân mới được chuyển đến gần Seattle.

  1. Tăng trưởng dân số về cơ bản đang chậm lại
Xem thêm:   Tổng Thống Biden sẽ tăng giới hạn người tỵ nạn lên 125,000 vào tháng 10-2021

Dân số Hoa Kỳ đã tăng 22.7 triệu người trong thập kỷ qua, nâng tổng số lên 331,449,281 người. Sự suy giảm dân số diễn ra phổ biến trong thập kỷ này. Số lượng người Mỹ lớn tuổi gia tăng và số người trong những gia đình trung bình ngày càng thu hẹp đưa đến những bất ổn về kinh tế: Sẽ có ít người hơn trong lực lượng lao động để hỗ trợ nhiều hơn những người đã nghỉ hưu.

Chúng ta là một dân số già. Trên bình diện quốc gia, chúng ta đang có nhiều ca tử vong hơn và số ca sinh ít hơn.

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ

CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 9-2021

(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực

(2) – Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi của công dân Mỹ: Ngày 01/12/2014 (Tăng 1 tuần)

(F-1  Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/05/2016)

(3) – Diện F2A: Vợ/chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Hiệu Lực Ngay-không cần chờ

(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/06/2021)

(4) – Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi của thường trú nhân: 22/09/2015 (Không thay đổi)

(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/09/2016)

(5) – Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 22/11/2008 (Tăng 2  tuần)

(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/08/2009)

Xem thêm:   Chích ngừa diện di dân, phi di dân và hôn phu thê

(6) – Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 22/03/2007  (Tăng 3 tuần)

(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/10/2007)

(7) -Tu Sĩ-SR:  Luôn luôn hiệu lực

EB-5 Trung Tâm Vùng: (Chờ Quốc Hội Gia Hạn)

EB-5 Trực tiếp: Xét ngay-Không cần chờ

LMH