(tiệp theo)

Chúng ta đã biết cha mẹ phải làm gương cho con cái, ngoài ra còn là người thầy của con. Trong thân tình gần gũi, cha mẹ cũng là người bạn của con nữa. Sẽ có ai đó cho rằng cha mẹ và con cái giống như nước và dầu chẳng có thể nào hòa hợp; không sao, mọi sự sẽ ổn cả thôi. Hãy cùng nhau chơi đùa, cười khóc. Người cha người mẹ tốt sẽ làm cho mọi sự trở thành niềm vui thú giống hệt như một người bạn tốt vậy.

lam-ban-cua-con

Bảo Huân

Làm người bạn tốt của con cũng có nghĩa là ta chấp nhận trẻ như chúng vốn là. Không nên chế giễu hay chỉ ra những chỗ yếu của trẻ mà nên tích cực giúp chúng phát triển những điểm tốt. Khuyến khích trẻ, bạn không chỉ chứng tỏ mình là người bạn tốt mà còn giúp trẻ phát triển lòng tự tín.

Luôn luôn ngợi khen trẻ hay bất cứ con cái của ai trong cùng nhóm. Tất nhiên lời khen phải chân thực và sát với thực tế. Một lời nói tốt lành hay một cái vỗ nhẹ trên lưng có thể xem đó như một sự khen ngợi. Một nhận xét giả trá đối với trẻ – cho dù bạn chỉ nói đùa thôi sẽ được trẻ cho đó là thật – nó có thể làm hư trẻ và khiến những đứa khác làm theo như vậy.

Tóm lại khi gần gũi thân tình và chơi đùa với trẻ, bạn phải chân thật và khéo léo.

Xem thêm:   Phụ nữ thanh lịch đi máy bay

Chúng ta sẽ bàn tiếp trong kỳ tới.

MH – theo Parenting for Dummies