Số quân: 77/101296

KBC: 4096

Đại Đội 9 Trinh Sát, Trung Đoàn 9, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, bị thương ngày 19/11/1974 tại An Điền, Rạch Bắp, quận Bến Cát, Bình Dương, cụt 2 chân.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Trịnh Văn Thanh – 1/25 đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 – Saigon.

Điện thoại: 090 985 1065