Sinh năm 1955

Số quân 55/805.402.

Đơn vị: Đại đội 1, TĐ 101/ĐPQ thuộc Quảng Nam. Bị thương ngày 27/5/1974 trong một trận chiến tại xã Cẩm Thanh, quận Hiếu Nhơn do đạp phải mìn của cộng quân. Thương tật: Cụt đùi trái, cụt ½ bàn chân phải, cụt tay trái, hư mắt trái. Cuối tháng 3/1975 Đà Nẵng mất ông bị đuổi ra khỏi Trung tâm 1 Hồi Lực khi còn dưỡng thương tại đây.

Hoàn cảnh: Ông không vợ, sống nhờ người em trai làm công nhân, gia đình cũng nghèo. Hiện này ông bị nhiều thứ bệnh người lớn tuổi thường mắc phải, thuốc uống hàng ngày do những người có lòng hảo tâm thỉnh thoảng mua cho cũng như thực phẩm ăn hàng ngày. Cuộc sống hiện rất khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Trần Văn Thôi – Số 36 đường Bình  Hoà 4, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 077 477 1461