Số quân: 303043

Địa Phương Quân

Mù 2 mắt khuôn mặt bị biến dạng, gãy xương tay.

Địa chỉ: Trần Văn Phụng, thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: con gái: 098 492 428