Sinh năm 1947

Số quân NQ/804.711.

Nghĩa Quân chi khu Bến Tranh, thuộc T/K Định Tường. Bị thương tháng 9/1969 trong cuộc hành quân mở đường khi ông tháo kíp mìn do vc gài trên đường. Thương tật: cụt 2 tay, mù mắt trái. Đã giải ngũ tháng 10/1971 với cấp độ tàn phế 100 % vĩnh viễn có cấp dưỡng đệ tam nhân.

Hoàn cảnh: Ông có vợ và ba con trai, nhà chỉ có một công vườn trồng cây không đủ sống hai con lớn phải đi tứ tán làm thuê kiếm sống. Ông sống với con trai út làm thợ hồ, việc làm khi có khi không. Hiện nay ông bị nhiều thứ bệnh về huyết áp và tim, nặng nhất là bệnh lao phổi nên cuộc sống ông rất nghèo khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Sáu – ấp Hòa Bình, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: vợ 034 643 7586