Số quân: 74/160009

Binh ll Sư Đoàn 3 Bộ Binh

Bị thương ở Duy Xuyên đạp mìn cụt 2 chân ngày 1/3/1974.

Địa chỉ: 290/93 đường Nơ Trang Long phường 12, quận Bình Thạnh Saigon.

Điện thoại: 090 886 3546