Số quân: 73/006481

KBC: 3504

Thiết Giáp Binh

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Nô, ấp Quý Phước, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 076 936 3691