Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 356

Địa Phương Quân

Chi Khu Phước Hải Đất Đỏ, bị thương năm 1973 cụt hai chân.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Đia chỉ: 12 ấp An Lạc, xã An Nhất, huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 076 425 2662