Số quân: NQ/406376

KBC: 4828

Nghĩa Quân – Bị thương năm 1971 tại Định Tường cụt hai chân, không còn khả năng lao động. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Bon – 326 tổ 11, ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: con trai: 037 240 0781