Số quân: 69/158439

KBC: 3337

Đại Đội 1 Tiểu Đoàn 3 TQLC, ông bị thương tại Quảng Trị năm 1974, đa chấn thương miểng ghim nát hai chân và hư một bên mắt trái. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Tiến Mạnh số 10/26 đường Đô Đốc Long, phường Tân Quí, quận Tân Phú Saigon.

Điện thoại: 090 821 1632